top of page
Charlotte trivselscoach1_bred.jpg

Forebyggende ressource

Bibehold og styrk jeres mentale sundhed og trivsel på arbejdspladsen ved hjælp af regelmæssige coachingydelser.

Rigtig mange medarbejdere er i 2022 blevet sygemeldt med stress eller depression.

Hvis en medarbejder, er sygemeldt i 3-4 måneder, kan det hurtigt koste virksomheden op til en ½ mio. kroner.

Er I udfordret på den mentale sundhed?


Invester i regelmæssige 1:1 coachende samtaler, der forebygger mistrivsel blandt jeres medarbejdere og reducér jeres udgifter i forbindelse med sygemeldinger, afskedigelser ved langtidssygemeldinger, nyansættelser, vikarer, etc.

Jeg tilbyder en coachordning, der højner jeres medarbejders mentale sundhed.

Har I ligesom mange andre virksomheder en regelmæssig massageordning, fitnessordning og lign., der skal forhindre skader og fremme det fysiske velvære, hos den enkelte medarbejder?

 

Jeg hjælper jer til gengæld med det regelmæssige mentale velvære, der sikrer jeres virksomhed en god trivsel og status som en attraktiv arbejdsplads i forbindelse med tiltrækning af ny kompetent arbejdskraft.

IMG_3803.JPEG

Proaktiv tilgang til mental sundhed

Mental sundhed er blevet et væsentligt punkt på dagsordenen ude på arbejdspladserne.

 

Tager I som virksomhed en proaktiv tilgang til det, viser I jeres engagement i medarbejdernes trivsel.

 

Som coach leverer jeg ressourcer og vejledning til at hjælpe medarbejderne med at håndtere travle perioder (mindre form for stress), opbygge robusthed og klare udfordringer, hvilket i sidste ende bidrager til en mentalt sundere arbejdsstyrke.

 

Fantastisk såfremt I, ligesom mange andre virksomheder tilbyder jeres medarbejdere massage, fysioterapi, yoga, fysiske træningsmuligheder etc. på ugentlig eller 14 dages basis i arbejdstiden. Det fremmer fysisk velvære på arbejdspladsen og generelt i livet.

 

Men hvad med det mentale helbred? Tilbyder I også en ordning her?

Coach ordning – En forebyggende ressource i jeres virksomhed

Med mig som en medreflekterende og aktiv dialogpartner får den enkelte medarbejder løbende nye perspektiver på de uhensigtsmæssige udfordringer i privaten eller på arbejdspladsen, personen står med.

 

Jeg løfter deres energi og arbejdsglæde og giver dem værktøjer der øger deres handlekraft og motivation.  Igennem min støtte, vil de være i stand til at træffe proaktive beslutninger omkring den situation, de står i.

 

Igennem professionelle coachende samtaler tager jeg hånd om dine medarbejdernes mistrivsel i privat- eller arbejdslivet og løfter din virksomheds produktivitet og gør din virksomhed til et attraktivt sted at være ansat.

 

Tilbyd en neutral samtaleordning til jeres medarbejdere, så I kommer en evt. mistrivsel og dalende produktivitet i forkøbet. Undgå at skulle undvære medarbejderen i længere tid pga. en langtidssygemelding, der kan koste jer rigtig dyrt.

 

Lad mig komme ud i jeres virksomhed hver 14. dag eller én gang månedligt? Lad os skræddersy en ordning, der passer til jeres virksomhed.

 

IMG_3806.JPEG

Vidste du dette?

Forebyggelse af mistrivsel og sygemeldinger

Når jeres medarbejdere har det mentalt godt, er de positive, motiverede, handlekraftig og har en højere produktivitet. De har et større overskud, de kan yde på arbejdspladsen og i det private.

 

Mistrives dine medarbejdere i livet, sænker det i sidste ende også produktiviteten på jeres arbejdsplads.

 

Får I ikke taget hånd om udfordringerne, kan det henad vejen resultere i en bekostelig sygemelding, selvom det ikke nødvendigvis er på arbejdspladsen, udfordringen/mistrivslen er opstået.

Jeres virksomhed kan i høj grad undgå mange sygedage, hvis I vælger at forebygge mental sundhed.

 

Der er mange ordninger, der tilgodeser alt hvad der er brug for, når skaderne er sket eller sygdomme er brudt ud. Og det er meget fint.

 

Men i jeres virksomhed er der måske også brug for at kunne gribe ind noget tidligere i forhold til de mentale udfordringer, mange mennesker har.

 

Mange mentale udfordringer handler om tilretning af livet og personlige strategier, så der kan blive plads til glæde i livet og arbejdet i almindelighed.

 

Forebyg og skab en sund trivsel i jeres virksomhed. Vær forvisset om, at jeres medarbejdere leverer en høj produktivitet og højt energi niveau.

bottom of page