top of page
Charlotte trivselscoach1_bred.jpg

Få løst jeres trivselsudfordringer

Jeg minimerer og forebygger mistrivsel på arbejdspladsen og mindsker dermed jeres omkostninger ved eventuelle sygemeldinger.

 

Mindre livskriser og udfordringer opstår med jævne mellemrum både i privatlivet men også i arbejdslivet. Igennem mine coachingydelser og mentoring finder medarbejdere en løsning på deres udfordring.

 

Medarbejdernes trivsel og energi niveau styrkes, og I som virksomhed kan fortsat opretholde en høj produktivitet og et positivt og givende arbejdsmiljø.

Udvikling af medarbejdernes styrker

Jeg hjælper medarbejdere, der er i ubalance eller mistrivsel med at identificere og udvikle deres styrkesider for at genvinde deres fulde potentiale. Dette kan omfatte at udforske deres individuelle talenter, færdigheder og interesser og finde måder at anvende dem i arbejdssammenhæng.

 

Som virksomhed kan du skabe de optimale betingelser for dine medarbejderes succes. Du kan opsætte mål og KPI'er, men hvis medarbejderne ikke trives, bliver det svært at nå målene.

 

Igennem coaching fokuserer jeg på den enkelte medarbejders energi, talent og ressourcer, hvilket forøger deres produktivitet og trivsel, og i sidste ende styrker virksomhedens resultater.

 

Dette forbedrer kommunikationen, samarbejdet og arbejdsglæden på tværs af virksomheden og/eller afdelingen.

Igennem mine coachingydelser får du som virksomhed:

Coachingprocessen for den enkelte medarbejder kan skræddersyes til at imødekomme specifikke behov, hvilket sikrer, at tid og ressourcer bruges effektivt.

Dine medarbejdere opnår følgende:

De spørgsmål, jeg bl.a. har med i min værktøjskasse til jeres medarbejdere er:

  • Hvordan kan vi blive bedre til at samarbejde.

  • Hvordan kan vi gennem god trivsel og arbejdsglæde arbejde på at videreudvikle sine talenter.

  • Hvordan kan jeg ændre optimere min arbejdsdag og bruge min energi fornuftigt ud fra de rammer, der er givet?

  • Hvad har vi af forventninger til os selv, til opgaverne til vores kolleger og til vores ledere?

  • Hvordan har vi en effektiv kommunikation

  • Hvordan kan vi sætte vores personlige værdier i spil.

  • Hvad kan jeg gøre for at være en god kollega og skabe god energi?

Medarbejdertrivsel og bæredygtighed i jeres virksomhed

Har I etableret en bæredygtig arbejdskultur, der prioriterer medarbejdernes trivsel og sikrer, at de har tilstrækkelige ressourcer til at udføre deres arbejde på en effektiv måde? Er I opmærksomme på at respektere og støtte medarbejdernes velbefindende uden at overbelaste dem med krav, der overstiger deres tilgængelige ressourcer?

 

I nogle tilfælde kan visse projekter og opgaver kræve mere af den enkelte medarbejder, end de umiddelbart har til rådighed. Det kan derfor være gavnligt at have mig som coach og mentor til rådighed, der kan opretholde trivsel og energi, og forhindre, at en forhøjet arbejdsmængde går ud over den mentale sundhed.

Spring ud i det.jpg

Info:

Tæller medarbejdertrivsel i jeres grønne regnskab?

Ja.

Medarbejdernes trivsel er også en del af et grønt regnskab, selvom det primært fokuserer på miljømæssige aspekter. Et grønt regnskab handler om at tage et bredere perspektiv på virksomhedens bæredygtighed og ansvarlighed, og det inkluderer ofte sociale og menneskelige faktorer sammen med de miljømæssige.

 

Medarbejdernes trivsel er afgørende for virksomhedens samlede bæredygtighed. Et sundt og engageret arbejdsmiljø kan have positive effekter på produktivitet, innovation, medarbejderfastholdelse og virksomhedens omdømme. Derfor er der et stigende fokus på at inkludere sociale indikatorer i grønne regnskaber for at vurdere og rapportere om medarbejdernes trivsel og arbejdsvilkår.

 

Arbejdsmiljø: Vurdering af ergonomiske forhold, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt forebyggelse af fysiske og psykiske arbejdsrelaterede skader og sygdomme.

 

Arbejdstid og work-life balance: Evaluering af arbejdstidspolitikker, fleksible arbejdsordninger og foranstaltninger, der fremmer en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 

Medarbejderengagement: Vurdering af medarbejdernes engagement, motivation og tilfredshed med arbejdet samt feedback- og kommunikationskanaler mellem medarbejdere og ledelse.

 

Mangfoldighed og inklusion: Inkludering af politikker og initiativer, der fremmer mangfoldighed, ligestilling, og et inkluderende arbejdsmiljø.

bottom of page