top of page
Charlotte trivselscoach1_bred.jpg

Eliminér konfliktoptrapning i teams

Lad mig igennem coaching og facilitering hjælpe med at løse udfordringer inden for kommunikation, uhensigtsmæssige dynamikker i teamet og øgning af medarbejdernes produktivitet og dermed virksomhedens samlede produktivitet.

Forløbet er:

På fællesmøder og/eller workshops kan deltagerne får mulighed for at udtrykke deres bekymringer, udforske konfliktens årsager og arbejde hen imod fælles løsninger.

 

Gennem dialog og samarbejde hjælper jeg med at skabe en bedre forståelse mellem medlemmerne af afdelingen eller teamet og opbygge en fælles vision for samarbejde og trivsel.

 

Ved at kombinere disse tilgange bidrager jeg til at skabe et bedre samarbejdsklima og øge medarbejdertrivslen i virksomheden.

 

Gennem målrettet coaching hjælper jeg med at styrke kommunikationen, opbygge tillid og forbedre konflikthåndteringsevnerne hos alle deltagere.

Afdelingen / teamet får:

Højere produktivitet og bedre virksomhedsresultat

Min coaching tilbyder en struktureret og støttende tilgang til at fremme afdelingens præstationer og trivsel på deres rejse mod succes.

 

En sund og sammenhængende afdeling / team fører til højere produktivitet og bedre resultater.

Og det fremmer jeres resultat i det grønne regnskab.

bottom of page